Algemene voorwaarden – Salon D’arlau on the road

Ruimte  (dit geldt voor in de salon of mobiele afspraken)

De ruimte waarin de beautician werkt moet hygiënisch zijn.  
Om de behandelingen zo goed mogelijk uit te voeren heeft de beautician rust en privacy nodig tijdens de behandelingen.
Er moet genoeg ruimte zijn voor de beautician om te werken. Als u twijfelt moet dat van te voren aangegeven worden de beautician zal de verdere stappen met u bespreken. Is dat niet het geval dan krijgt u het voorschot of het geld van de behandelingen niet terug. Dus twijfelt u over de ruimte waar behandeld wordt, bespreek dit met de beautician.  
Heb je een afspraak in de salon kom dan alstublieft op de afgesproken tijd, wij hebben helaas geen wachtruimte.

Afspraken (dit geldt voor in de salon of mobiele afspraken)

Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd of verschoven te worden. Is dat niet het geval dan wordt het volledige bedrag van de geboekte behandeling/en in rekening gebracht. Wilt de klant in de toekomst een afspraak boeken bij Salon D’arlau on the road worden de kosten vooraf in rekening gebracht.
Wilt u één van de geboekte behandelingen cancelen of verschuiven moet dat 24 uur van tevoren aangegeven worden gebeurt dit niet worden de kosten van de behandeling/en toch in rekening gebracht.
De klant moet altijd op tijd aanwezig zijn. Is de klant door omstandigheden te laat dan zal de beautician 10 minuten wachten, in sommige gevallen zullen dan niet alle behandelingen gedaan worden. De kosten van de niet uitgevoerde behandeling/en worden wel in rekening gebracht. Is de klant later dan 10 minuten dan worden de kosten van €10 in rekening gebracht. Bent u later dan 15 minuten dan wordt de afspraak gecanceld en worden de kosten van de behandeling/en in rekening gebracht.
Nieuwe klanten dienen een aanbetaling te doen van 50%van het totaalbedrag. Pas wanneer de aanbetaling is betaald staat de afspraak vast. Aanbetalingen worden niet gerestitueerd. Aanbetalingen zijn 1 week geldig na het afzeggen of verschuiven hierna dient opnieuw een aanbetaling gedaan te worden. De aanbetaling is niet meer geldig bij te laat afzeggen of verschuiven.
Ben je een no show dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Wilt de klant in de toekomst een afspraak boeken bij Salon D’arlau on the road worden de kosten vooraf in rekening gebracht.
Boek je een afspraak bij Salon D’arlau dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Behandelingen

Alleen de behandelingen die van te voren zijn geboekt worden door de Beautician uitgevoerd. Heeft de beautician genoeg tijd dan kunnen de gewenste extra behandelingen uitgevoerd worden.
Het is voor ons belangrijk om te weten of je een huidbeschadiging op plaats van behandeling hebt of dat je medicijnen gebruikt waardoor de huid dun of gevoelig is. Ook wanneer je allergisch bent voor een bepaald product of huiduitslag krijgt van een bepaald product. Dit moet je aan ons melden voor de behandeling.  

​ ​De beautician zal al haar behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, volgens de eisen die u aan goed vakmanschap kunt stellen. Heeft u een klacht over een behandeling graag via de mail aan ons melden doe dit wel drie dagen na de behandeling. Wij geven dan binnen vijf werkdagen een adequaat antwoord. Als een klacht gegrond is, verrichten wij de behandeling opnieuw.  Een klacht wordt altijd serieus genomen en wij doen er alles aan om er samen uit te komen.  

​​

Prijzen en betalingen

Buiten Amsterdam hanteren wij voorrijkosten van €0,30 per kilometer.
Voor mobiele behandelingen komen wij niet meer in Amsterdam – Centrum
Na het uitvoeren van de behandeling/en moet het totaalbedrag meteen voldaan worden. U kunt contant betalen (gepast), u kunt het bedrag pinnen of wij sturen een betaalverzoek.
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Over de prijzen valt niet te onderhandelen.
Als de behandelingen voorafgaand aan de behandeling uitgebreid worden of veranderen zullen wij u direct inlichten over het nieuwe bedrag.

 

Overig

De beautician is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat je ons onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt over relevante

lichaamsaandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen als er niet aan de regels zijn gehouden of door uw schuld.

Wij hebben het recht een schadevergoeding van u te eisen als u meubilair, apparatuur of producten van ons beschadigt. Diefstal melden we altijd bij de politie.

Ik verklaar geïnformeerd te zijn over het te verwachten resultaat en de te verwachte effecten van mijn behandelingen. Ik stem ermee in de benodigde aftercare procedure, zoals mij geïnstrueerd door de beautician van Salon D’arlau on the roadte volgen en onderken dat het niet volgen van de instructies mijn eigen risico is. Met het akkoord gaan van onze algemene voorwaarden en het invullen van het kennismakingsformulier  geef ik toestemming voor het uitvoeren van de behandelingen op de door mij gewenste lichaamsdelen.