Algemene voorwaarden – Salon D’arlau on the road

Ruimte

 • De ruimte waarin de beautician werkt moet hygiënisch zijn.
 • Om de behandelingen zo goed mogelijk uit te voeren heeft de beautician rust en privacy nodig tijdens de behandelingen.
 • Er moet genoeg ruimte zijn voor de beautician om te werken. Als u twijfelt moet dat van te voren aangegeven worden de beautician zal de verdere stappen met u bespreken. Is dat niet het geval dan krijgt u het voorschot of het geld van de behandelingen niet terug. Dus twijfelt u over de ruimte waar gewaxt wordt, bespreek dit met de beautician.

 

Afspraken

 • Afspraken dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden. Is dat niet het geval dan wordt het bedrag van de geboekte behandeling ingehouden.
 • De Beauty moet altijd op tijd aanwezig zijn. Is de Beauty door omstandigheden te laat dan zal de beautician 15 minuten wachten, in sommige gevallen zullen dan niet alle behandeling gedaan worden. Is de Beauty later dan 15 minuten dan zal de beautician vertrekken en wordt het totale bedrag ingehouden.
 • Er zit 2 uur tussen de door u aangegeven tijd. Bv. boekt u een afspraak om 12.00 uur dan zijn wij er tussen 12.00 uur en 14.00 uur.
 • De beauty behandelingen NAGELS kan NIET samen geboekt worden met de beauty behandelingen WAXEN, tenzij het MINIMALE bedrag voor de beauty behandelingen WAXEN 30 euro is.

 

Behandelingen

 • Alleen de behandelingen die van te voren zijn geboekt worden door de Beautician uitgevoerd. Heeft de beautician genoeg tijd dan kunnen de gewenste extra behandelingen uitgevoerd worden.
 • Het is voor ons belangrijk om te weten of je een huidbeschadiging op plaats van behandeling hebt of dat je medicijnen gebruikt waardoor de huid dun of gevoelig is. Ook wanneer je allergisch bent voor een bepaald product of huiduitslag krijgt van een bepaald product. Dit moet je aan ons melden voor de behandeling.

         

 • De beautician zal al haar behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, volgens de eisen die u aan goed vakmanschap kunt stellen. Heeft u een klacht over een behandeling graag via de mail aan ons melden doe dit wel drie dagen na de behandeling. Wij geven dan binnen vijf werkdagen een adequaat antwoord. Als een klacht gegrond is, verrichten wij de behandeling opnieuw.  Een klacht wordt altijd serieus genomen en wij doen er alles aan om er samen uit te komen.

 

Prijzen en betalingen

 • Er geldt een minimaal bedrag van 27,50 euro, exclusief voorrijkosten.
 • Vanaf 15 kilometer worden er voorrijkosten bijberekend.
 • De Beauty behandelingen moeten bij het boeken meteen voldaan worden.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW. Over de prijzen valt niet te onderhandelen.
 • Als de behandelingen voorafgaand aan de behandeling uitgebreid worden of veranderen zullen wij u direct inlichten over het nieuwe bedrag.

 

Overig

 • De beautician is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat je ons onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt over relevante

lichaamsaandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen als er niet aan de regels zijn gehouden of door uw schuld.

 • Wij hebben het recht een schadevergoeding van u te eisen als u meubilair, apparatuur of producten van ons beschadigt. Diefstal melden we altijd bij de politie.

Ik verklaar geïnformeerd te zijn over het te verwachten resultaat en de te verwachte effecten van mijn behandelingen. Ik stem ermee in de benodigde aftercare procedure, zoals mij geïnstrueerd door de beautician van Salon D’Arlau on te road te volgen en onderken dat het niet volgen van de instructies mijn eigen risico is. Met het akkoord gaan van onze algemene voorwaarden en het invullen van het kennismakingsformulier  geef ik toestemming voor het uitvoeren van de behandelingen op de door mij gewenste lichaamsdelen.